Akillesseneplager

Akillesseneplager

En svært tykk sene plassert bakpå leggen som fester seg i hælbenet. Kan oppstå akutt eller gradvis og bli kronisk (langvarig plaget kalt akillestendinose).

 

Årsaker kan være mange og sammensatte, men vanlige er:

 

 Akutt Akillesseneplage:

Oppstår akutt belastning eller friksjon mot senen. Symptomene en opplever er hevelse, smerte, rødhet og nedsatt bevegelse i ankel.

 

 Kronisk akillessenebelastning:

Langvarig slitasje mot senen som begynner med mild smerte som øker i intensitet og hindrer funksjon/bevegelse i ankel/legg muskulatur. Skjer som regel over feste i hælbenet.

 

 Akillesrupturer:

Kan deles i total ruptur hvor senen er helt revet av eller partiell/delvis avrevet hvor deler av senen er enda intakt. Oppstår som regel ved akutt strekkbelastning som overgår akillessenens totale belasting.

 

Behandling/tiltak:

Det er viktig at det blir vurdert av din behandler hvorvidt type plage/skade du har.

I akutte og kroniske plager vil bløtvevsbehandling være svært aktuelt sammen med individuelt tilpasset øvelser. Øvelsene vil variere i form og intensitet for å komme tilbake i normal funksjon så raskt så mulig. Kiropraktoren din kan sende deg til bildediagnostikk undersøkelse ved behov.

 

I rupturtilfeller vil din behandler henvise deg til spesialist for vurdering av operasjon.

Mindre partielle rupturer krever mye hvile i begynnelsen for deretter å sette i gang med individuelt tilpasset trening program.