Hodepine

Ifølge Norsk Helseinformatikk har 80% av oss hatt hodepine det siste året. 10% av befolkningen opplever å ha hodepine en eller flere ganger i uken, og 3% av befolkningen sliter med daglig hodepine. Hodepine kan arte seg på svært mange måter og det er utallige årsaker til denne svært vanlige helseplagen.

 

Grovt sett kan man dele plagen opp i 5 hovedtyper:

 

Spenningshodepine

Kanskje den mest vanlige typen hodepine, som føles som konstant verking og trykk i begge tinningene eller i den ene siden. Det kan også sitte bak øynene, og gi ansiktssmerter, eller mer mot bakhodet og nakken.

Årsaker er ofte stress, dårlig holdning, angst, dårlig søvn.

 

Nakkehodepine også kalt Cervicogen Hodepine

Oftest en side av hodet som er affisert. Smertene stråler ofte fra bakhodet, frem mot tinningen og pannen. Dette er hodepine ofte assosiert med nakkespenninger, og ømhet i muskulatur og ledd i nakken. Som med Spenningshodepine ligger ofte årsaken i holdning, ergonomi, overbelastninger, stressrelaterte spenninger som gir nakkestivhet.

 

Migrene

Kjennetegnes som ”hodepine anfall”. Anfallene kan for mange starte med synsforstyrrelser som kalles Aura. Årsakene til Migrene kan være mange, blant annet kosthold, livsstil ift. søvnmønster, stress, og nakkespenninger. Hormonellpåvirkning vil også kunne utløse migrene anfall. Mange migrene pasienter vil trenge medikamentell behandling, men med veiledet livstilsendringer, råd om kåsthold og manuellbehandling av nakke/kjeve, vil svært mange bli mye bedre fra plagene sine.

 

Kjeverelatert hodepine

Svært mange vil oppleve å få hodepine på grunn av spenninger i kjeven. Kjevespenninger i seg selv kan ha mange årsaker, som stress, biting/skjæring av tenner om natten eller som en følge av spenninger i nakke/skuldre. Kjevespenninger vil også kunne oppstå som resultat av dårlig holdning. Vanligst er det da at det oppstår triggerpunkter eller muskel”knuter” i kjevemuskulaturen og dette kan stråle og gi hodepine.

 

Medikamenteltindusert hodepine

Paradoksalt nok kan flere av de vanligste smertestillende vi kan kjøpe reseptfritt (eller på resept) også gi hodepine om man tar for mye av dem. Grensen for hva som er ”for mye” varierer fra person til person, men det er ofte mindre som skal til enn man er klar over. Et lavt inntak daglig over en tre måneders periode vil for mange være nok til å gi hodepine. Man regner med at 1-2% rammes av dette.

 

Undersøkelse:

Det er viktig med en nøyaktig undersøkelse og sykehistorie for å avgjøre hva som er årsaken til den hodepinen man plages av. Da kan man også planlegge behandlnigen ut fra dette. Noen ganger vil videre henvisning til neurolog, eller annen spesialist være nødvendig, og andre ganger igjen henvisning til billeddiagnostikk som MR og røntgen.

 

Behandling:

Det er gode forskningsresultater på at kiropraktisk behandling med manipulasjon hjelper mot nakke-hodepine og spenningshodepine. Ved tilbakevendende problemstillinger er det vist at det ofte henger sammen med svekket nakkemuskulatur. Det er mange metoder å trene opp nakken på som vil hjelpe til å bryte mønsteret. Massasje og akupunktur kan redusere spenningshodepine og migrene. I tillegg til behandling vil det i de aller fleste tilfeller være mye man kan gjøre selv. Disse tiltakene vil du få råd om i forbindelse med behandlingen av din hodepine. Det blir lagt vekt på samarbeid mellom de forskjellige faggruppene på klinikken og om nødvendig også henvisning til samarbeidspartnere utenfor klinikken vår.