Kjeve

Mange sliter med smerter i kjeven, og det er flere forskjellige årsaker til dette. Kjeveplager blir av mange omtalt som TMD eller Temporomandibulat dysfunksjon. Dette er ingen diagnose, men en samlebetegnelse for alle mulige plager i kjeven.

Årsakene kan være mange. Kjeven består av leddkapsel, leddskive, muskulatur og nerver. Det er ofte ytre faktorer som er årsaken til kjeveplagene. Stress, gnissing, dårlig holdning, feil i tannstilling, eller nakkespenninger. Noen sjeldne ganger er det sykdom som er årsaken, eg. reumatisme.

Vurderingen og undersøkelsen av pasienter med kjeveplager vil ta utgangspunkt i å også vurdere hvilke faktorer som spiller inn for hver og en og skaper kjevesmertene.

Behandlingen vil ofte best av forskjellige tøynings- og muskulære teknikker, samt råd og veiledning på avspenning, holdningsendringer og øvelser generelt.

Vi kan også samarbeide med din tannlege for råd om evt. Biteskinne om det ser ut til å ha sammenheng med gnissing på natten.