Prolaps

Prolaps

En svært vanlig tilstand som skyldes ofte slitasjeforandringer over tid. Ddet er som regel ingen enkelt årsak som forårsaker dette, men et samspill mellom lite trening, arv og miljø, dårlig ergonomisk holdning, gjentatte tunge løft og dårlig kosthold. Ved brå eller plutselige bevegelser vil dette være nok til å øke smertebildet og føre til nedsatt funksjon i nerve, muskel og skjelett system.

 

Behandling/tiltak:

Primær målsetting er å dempe symptomene samt gjenopprette funksjon i ledd og muskler. En grundig sykehistorie og undersøkelse er helt nødvendig før en individuell behandling tilpasses. Som primærkontakt vil din kiropraktor hjelpe deg med individuell oppfølging herunder behandlingstiltak som er nødvendig for å komme raskt tilbake. Kiropraktoren kan sykemelde og henvise både til bildediagnostikk og spesialist ved behov.

Varigheten er lang; normatl vil det ta 4-6 uker før pasienten føler bedring. Tilpassede øvelser er essensielt å komme i gang med for å dempe symptomene.

Ved behandling benyttes ulike metoder og teknikker:

 

Råd og tips til å gjøre selv: