Klinikk10A og Regenerative

Hyggelig møte med nye naboer. Spennende klinikk og fremtidig samarbeid! Stamcelle behandling for smertefulle artrose ledd.

Vi gleder oss til å hjelpe disse pasientgruppene sammen. Spør din behandler om mer informasjon.