Øye akupunktur

Kan man bruke akupunktur mot øyelidelser?

Akupunkturbehandling kan være med å lindre en rekke ulike ørelidelser. Eksempelvis mot
aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD). De finnes to typer våt og tørr. De fleste som får AMD
får den tørre typen. dvs. 90 % og 10 % før den våte. Per i dag så har 10 % av de som er over 70
år gamle AMD. På verdensbasis så har nesten 200 millioner mennesker AMD.
Årsaken til AMD kan være flere. Det man vet med sikkerhet er at røyking, sollys og alder. Det
viser seg at flere kvinner en menn får det. De med blå øyne får det oftere, grunnen til det har
med øyet evne til å absorbere det blå lyset som kommer fra sola.
Akupunktur kan brukes for begge typer. Den våte typen gis i dag behandling på norske sykehus,
mens den tørre type finnes det ikke noen behandling for innen helsevesenet i dag. Stamcelle
behandling forskes det mye på innen AMD, men det er fortsatt et godt stykke igjen før dette
kommer til å bli tilbudt norske pasienter.
Ved AMD oppstår det drusen (opphopning av kalsium og kolesterol) på netthinnen som gir
nedsatt sirkulasjon i cellene.

Forskning på akupunktur viser at akupunktur-stimulans påvirker blodsirkulasjonen vesentlig.
Ved økt blodsirkulasjon i øynene vil man bedre nærings vilkårene for cellene slik at de ikke
brytes ned og dør. Akupunktur kan hjelpe det syke cellene i øynene, men kan ikke få de cellene
som er døde til å komme til live.

Gjennom de siste årene har jeg opparbeidet meg lang erfaring med en rekke øyelidelser både
gjennom en praksis i Norge, hospitering på øyesykehus i Kina samt en rekke kurs, seminarer og
studier over hele verden.

Hva skjer under behandling? Under en behandlings dag får akupunktur x 2 per dag, vi bruker
Micro current x 2 per dag, jeg viser øye øvelser som kan gjøres hjemme, det blir snakket om mat
og gitt råd om vitaminer/mineraler og fettsyrer.
Men, det er viktig å presisere at jeg ikke er øyelege. Jeg stiller ikke medisinske diagnoser og jeg
ønsker at alle mine pasienter er utredet hos øyelege eller optiker før de kommer til meg og til
akupunkturbehandling.

Akupunktør Ole Jørgen Frydenlund

Tlf: 957 71 478

 

Akupunktur mot øyelidelser