Akupunkturens virkningsmekanisme

Den smertedempende effekt av akupunktur er godt dokumentert, ved den såkalte spinale og thalamiske portteori og ved at akupunktur stimulerer egenproduksjon av bl.a. endorfin. Andre stoffer som blir frigjort – f.eks serotonin – forklarer noe av den positive effekten akupunktur kan ha på pasienters psykiske tilstand.

Forskning har også avdekket hvordan akupunktur stimulerer dannelsen av stoffer lokalt som virker utvidende på blodårene og dermed bedrer perifer sirkulasjon. Slik blir gjennomblødningen i muskulaturen bedret og akupunktur virker derfor også muskelavslappende.

Forskning viser også hvordan akupunktur stimulerer immunapparatet og har en rekke ulike hormonelle effekter – f.eks kan akupunktur bidra til å stabilisere menstruasjonssyklusen, påvirke tarmbevegelser, påvirke blærens tømmefunksjon mv. Moderne vitenskap er i ferd med å forklare både generelle virkningsmekanismer og spesifikke effekter av akupunktur. Fortsatt gjenstår det en del spørsmål som står ubesvart, men videre forskning vil trolig bidra til å forklare flere av akupunkturens gunstige effekter.

Hva kan akupunktur hjelpe for?

WHOs liste over indikasjoner for akupunktur
Alle disse tilstander er basert på klinisk forskning som viser positiv effekt av akupunktur, mens kvaliteten på dokumentasjonen varierer.

Vi gjør oppmerksom på at pasienter som oppsøker akupunktør skal sørge for være undersøkt av lege for den aktuelle lidelsen på forhånd. I enkelte tilfeller vil konvensjonell behandling være det viktigste mens akupunkturbehandlingen blir en tilleggsbehandling.