Helsenett

Vi er stolte av at i januar 2017 koblet Klinikk10A seg til Norsk Helsenett.

Gjennom helsenettet kan medlemmene trygt kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon i tråd med gjeldende lover og retningslinjer.

Dette betyr for deg som pasient på klinikken, at din terapeut raskere og sikrere kan kommunisere med din fastlege og annet helsepersonell. Kiropraktoren din kan sende henvisninger til spesialisthelsetjenesten eller til bildediagnostikk elektronisk, noe som gjør at du som pasient får en raskere og sikrere oppfølging i helsevesenet.