Hos kiropraktoren

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagostiske undersøkelser. Behandlingen er kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle grep og teknikker, fysiske og kognitive øvelser, samt informasjon og veiledning. Her får du informasjon om hva du kan forvente når du oppsøker kiropraktor for dine muskel- og skjelettplager.

 

Sykehistorien

Hos kiropraktoren din vil det bli tatt en sykehistorie der du med egne ord forsøker å beskrive hva som plager deg. Med utgangspunkt i dette vil kiropraktoren stille en del utfyllende spørsmål for å få belyst relevante sammenhenger og årsaksforhold. Det er en rekke faktorer som kan spille inn på din generelle muskel- og skjeletthelse. Plagene kan ofte være sammensatte og bestå av fysiske, psykiske og sosiale komponenter. Kiropraktoren kan derfor ha behov for å spørre om spørsmål som ikke direkte relaterer til plagene du ønsker hjelp til.

Din sykehistorie vil alltid være en sentral del av den diagnostiske prosessen hvor informasjonen som blir gitt, danner et bakteppe for den videre undersøkelsen. Det er derfor viktig at du som pasient forklarer deg på en så presis og utfyllende måte som mulig om hva som er i veien.

Sykehistorien nedtegnes i din journal som føres og oppbevares i henhold til taushetsplikten. Skulle du ønske det har du alltid krav på innsyn i din egen journal.

 

Klinisk undersøkelse og diagnostisering

Sykehistorien leder til en klinisk undersøkelse av kroppen din, hvor kiropraktoren vil forsøke å finne en biologisk sammenheng mellom dine plager og informasjonen du ga innledningsvis.

Undersøkelsen starter som regel med at kiropraktoren inspiserer kroppsholdning og -bygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Dette gjør kiropraktoren for å kartlegge funksjonen i ditt muskel- og skjelettsystem og for å identifisere mulige årsaker til dine symptomer.

Kiropraktoren bruker palpasjon (undersøker med hendene) for å finne smertekilder i ulike deler av kroppen din som senefester, muskulatur, ledd og skjelettstrukturer mv. Det er viktig at du som pasient sier fra så nøyaktig som mulig hvor smerten sitter og når den inntreffer. Dette gir kiropraktoren din et presist grunnlag for å anslå hvor smertene kommer fra.

Ofte vil kiropraktoren supplere undersøkelsen med ortopediske tester. Disse kan blant annet innbefatte passive og aktive bevegelser for å finne ut hva som utløser smertene. Nevrologiske undersøkelser av senereflekser, følesans og muskelstyrke brukes for å se for å se om det er nedsatt følsomhet og/eller lammelser når det foreligger mistanke om nerveskade.

Etter den kliniske undersøkelsen vurderer kiropraktoren om du har behov for røntgenundersøkelse eller andre supplerende undersøkelser, før diagnosen kan stilles og eventuell behandling iverksettes. Er det mistanke om underliggende alvorlig sykdom, vil kiropraktoren din henvise deg til spesialist eller fastlege for videre undersøkelser og oppfølging.

 

Røntgen/MR/CT/Ultralyddiagnostikk

Har du behov for utredning med bildediagnostikk kan kiropraktoren din henvise deg direkte uten at du behøver å gå gjennom din fastlege.

Alle kiropraktorer er utdannet til å ta skjelettrøntgen og selv vurdere bildene. Mange har eget røntgenutstyr ved sin klinikk som er godkjent og underlagt offentlige forskrifter. De senere år har også en del kiropraktorer tatt i bruk ultralyd som diagnostisk verktøy.

Kiropraktorene har også anledning til å rekvirere mer avanserte undersøkelser som CT og MR ved røntgeninstitutter og sykehus. Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege.

 

Behandling og forebygging

På bakgrunn av informasjonen du har gitt i sykehistorien, den kliniske undersøkelsen og eventuelle bildediagnostiske funn, vil kiropraktoren stille en diagnose og igangsette en individuelt tilpasset behandling for deg. Behandlingen du får kan bestå av flere elementer som informasjon og rådgivning, manuell behandling, treningsøvelser og rehabilitering, samt tiltak og råd om forebygging. Målet med behandlingen er at du som pasient opplever smertelindring og økt funksjonsnivå på kort og lang sikt. I noen tilfeller kan smertene vedvare i lang tid, eller komme og gå i perioder. Kiropraktoren vil da legge opp en skreddersydd behandling for deg som gjør at du som pasient på best mulig måte lærer å leve med smertene. Hvor mye behandling du trenger avgjør kiropraktoren i samråd med deg.

 

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling, eller ofte kalt kiropraktisk justering, er et særtrekk for kiropraktorer. Dette er en behandlingsmetode som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Behandlingen har dokumentert effekt for en rekke muskel- og skjelettplager, samt noen typer hodepine og svimmelhet. I svært få tilfeller kan du oppleve bivirkninger som smerte, hodepine, svimmelhet og kvalme etter manipulasjonsbehandling. Disse er som regel helt ufarlige og går over etter kort tid. Kiropraktisk manipulasjonsbehandling anses for å være en trygg behandlingsform for muskel- og skjelettplager.