Spinal stenose

Spinal stenose

Dette betyr innsnevringer i ryggmargskanalen på grunn av forkalkninger. Disse forkalkningene kan trykke på nervene ut ifra ryggmargen som fører til smerte, nummenhet, kramper, svakhet i muskulatur nedover i bena til føttene. Ingen kjent årsak til spinal stenose, men trolig arv som den viktigste årsak. Som regel mest vanlig i eldre personer, men kan forekomme i yngre med medfødt trang spinalkanal.

 

 Behandling/tiltak:

 

Råd og tips til å gjøre selv: